Fundamenteel onderzoek naar individueel TSH-FT4 setpoint-gebied

In dit artikel wordt de theorie beschreven en getoetst van een methode die het mogelijk maakt om met een reeks TSH’s en FT4’s een curve te bepalen van één individu. De curve kan helpen om de beste persoonlijke TSH/FT4-instelling te vinden.

A novel minimal mathematical model of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis validated for individualized clinical applications
SL Goede, MK Leow, JW Smit, JW Dietrich

Dit onderzoek laat zien dat ieder mens een eigen instelgebied heeft. Met een unieke relatie van de TSH met de FT4. Die relatie heb je bij je geboorte meegekregen.

Uitleg bij de afbeelding

  • De drie curves geven de waarden weer van drie denkbeeldige personen.
  • Het persoonlijk setpoint gebied is te vinden in het gebied waar de kromming van de curve het scherpst is.©SL GoedeReacties