Radioactief jodium en zwangerschap(stest)

Veel aandacht is er voor schildklieraandoeningen en zwangerschap. Vaak gaat het dan over hoe te behandelen voor en tijdens de zwangerschap.

Soms is het uitdrukkelijk NIET de bedoeling om zwanger te worden of te zijn. Dat geldt bij radioactief jodium. Als je zwanger bent of als je vermoedt dat je het bent, dan mag je de behandeling met radioactief jodium beslist niet ondergaan. Ook een onderzoek met radioactief jodium is taboe.

Van tevoren moet met een zwangerschapstest gecontroleerd worden of je zwanger bent.

Je ervaringen zijn welkom op het Schildklierforum!

Aanpak van ziekenhuizen

Duidelijk is dat de aanpak per ziekenhuis verscheelt. Dat maakte een zoektocht met Google wel duidelijk. Het ene ziekenhuis neemt zo nodig een zwangerschapstest af. Het andere ziekenhuis doet het bij elke vrouw tussen de 12 en 55 jaar. Weer een ander ziekenhuis neemt een zwangerschapstest af bij vrouwen tot 40 jaar en nog weer een ander ziekenhuis doet de test bij vruchtbare vrouwen tot 50 jaar.

Wat staat er in de richtlijnen?

De NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen noemt dat een scintigram (onderzoek met radioactief jodium) niet mag tijdens de zwangerschap. Op pagina 196 staat dat een zwangerschapstest uitgevoerd moet worden 48 uur voor een behandeling met radioactief jodium. Dit geldt voor een ablatieve dosis. De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen schrijft: radioactief jodium is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. De Landelijke richtlijn schildkliercarcinoom besteedt geen aandacht aan dit onderwerp.

Schildkliertje

In het artikel Graves’ hyperthyreoïdie, zwangerschap en borstvoeding noemt Schildkliertje: ‘Tijdens de zwangerschap zijn een onderzoek en behandeling met radioactief jodium absoluut taboe. Aangeraden wordt om voor een onderzoek en behandeling met radioactief jodium met een zwangerschapstest te controleren of er sprake is van een zwangerschap.’

Hoe is jouw ervaring?

Ietwat verrassend is deze magere aandacht voor radioactief jodium en zwangerschap wel. Hoe komt dat? Heeft jouw arts gevraagd of je zwanger was voordat je onderzocht of behandeld werd met radioactief jodium? Is er een zwangerschapstest gedaan? Je ervaringen zijn welkom op het Schildklierforum en wellicht kun jij daarmee andere vrouwen helpen.
Reacties