NHG-Standaard Schildklieraandoeningen: met toegang voor patiënten

Richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Richtlijnen gaan uit van gemiddelde patiënten. Daardoor kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn.

Afwijken van de richtlijn is, als de situatie van de patiënt dat vereist, soms zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient de arts dit beargumenteerd, gedocumenteerd en in overleg met de patiënt te doen.

Richtlijnen zijn geschreven voor artsen én patiënten. Zij vormen een belangrijke bron van actuele informatie voor de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen. Doe je voordeel ermee als patiënt!Stroomdiagram diagnose
Dat is goed: de nieuwe NHG-Standaard Schildklieraandoeningen is online.

Handig en snel kan je de belangrijke informatie vinden en lezen over de schildklier, de diagnose van een schildklieraandoening met behulp van het stroomdiagram en de behandeling van schildklieraandoeningen.

Voor patiënten is daar ook Thuisarts.nl. Die website vormt een nuttige ingang, maar die informatie kan bijna niet anders dan te beknopt zijn.Inhoudsopgave van de samenvatting


Reacties