Sporten bij hyperthyreoïdie ... wees voorzichtig!

Een schildklieraandoening kan voor beperkingen zorgen bij het beoefenen van sport. Reden genoeg om stil te staan bij aandoeningen van de schildklier, het klachtenpatroon en de relatie met sporten.

Acute hartdood door te snel werkende schildklier

Aandoeningen van de schildklier kunnen verschillende klachten geven. Een aantal van deze klachten kunnen invloed hebben op het beoefenen van sport, zoals spierklachten, een veranderde hartslag en een verminderd inspanningsvermogen. Hierdoor moeten veel schildklierpatiënten (tijdelijk) minderen of stoppen met sporten. Na een goede instelling op medicatie is beweging weer mogelijk.

Opmerking Schildkliertje

Mensen met hyperthyroïdie krijgen van hun arts vaak (terecht) het advies om rustig aan te doen. Hun hart wordt in deze fase van hun ziekte zwaar belast en vaak hebben ze weinig kracht in arm- en beenspieren.

Advies om niet op te volgen

Volgens SON zouden mensen met hyperthyreoïdie (als de schildklier te veel hormoon maakt) baat hebben bij duurtrainingen zoals hardlopen, zwemmen en fietsen. Dit stond in het blad Schild (maart 2013) en stond op de SON-website. Bron was het artikel Schildklieraandoeningen en sport.

Nadat Schildkliertje haar zorg over dit advies had geuit, heeft SON dit advies van haar site verwijderd. In Schild (juni 2013) volgde helaas geen rectificatie. Het advies om te gaan duurtrainen is niet gebaseerd op enig onderzoek.


Reacties