Onderzoek naar T4 plus T3: proof of principle

De behandeling met levothyroxine bij hypothyreoïdie gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten. Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme.

Vaak voelen patiënten zich het beste bij een TSH-waarde in het laag-normale gebied en een vrije-T4-waarde in het hoog-normale gebied. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt. Verder bevindt de TSH-waarde van de meeste gezonde mensen zich in het laag-normale gebied.

Ongeveer 15% van de patiënten met hypothyreoïdie houdt klachten. (Of dat cijfer klopt?) Toediening van liothyronine (T3, Cytomel) zou een oplossing kunnen bieden. T3 zorgt echter voor onnatuurlijke T3-pieken in het bloed. T3 wordt snel opgenomen in het bloed, vandaar die piek en dit is niet zoals het hoort. Dit kan voorkomen worden door toediening van T3-hormoon met vertraagde afgifte (slow-release). T3 wordt op die manier geleidelijk in het bloed opgenomen wat onnatuurlijke hormoonpieken in het bloed voorkomt.

Proof of Principle

Om het effect van deze therapie te bekijken is (in 2004) een patiëntengroep behandeld met T4/gewoon T3 en een patiëntengroep met T4/slow-release T3. Het slow-release middel laat inderdaad een langzame afgifte zien: het tijdstip van de maximale hoeveelheid T3-concentratie in het bloed doet zich aanmerkelijk later voor en de maximale hoeveelheid T3 is aanmerkelijk lager dan bij toediening van gewoon T3. Het gevolg is dat er na inname geen T3-piek meer ontstaat, maar een geleidelijke toename van T3, vergelijkbaar met die van T4.

Thyroxine plus low-dose, slow-release triiodothyronine replacement in hypothyroidism: proof of principle
Hennemann G, Docter R, Visser TJ, Postema PT, Krenning EP
Thyroid 2004;14:271-5

Sustained-release triiodothyronine results in less variation in serum concentrations than standard triiodothyronine
Hennemann G, Docter R, Visser TJ, Postema PT, Krenning EP
Clinical thyroidology, jaargang 16, nummer 2, pagina 30 (commentaar)

Grafiek

De grafiek laat zien hoeveel schildklierhormoon in het bloed is. Voor (basistijd) en na inname.Stand van zaken in 2019

Voor die patiënten die klachten houden is er nog steeds geen werkelijke oplossing. Het zou gewenst zijn als er op z'n minst onderzoek gedaan kan worden met medicatie die zoveel als mogelijk de echte situatie (een normale schildklier) nabootst. Slow-release T3 kreeg in schildklierkringen heel veel aandacht. Al jaren blijft het stil ...


Reacties