Kamerbrief over ongewenst wisselen van geneesmiddelen (denk aan levothyroxine)

Na anderhalf jaar overleg over verantwoord wisselen van geneesmiddelen tussen de partijen liep het overleg vast. Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen.


Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit beleid is al jarenlang een ongewenste ontwikkeling doordat veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor allerlei klachten. Een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen is gewenst vanwege de positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van bijvoorbeeld levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk.

De Handleiding Geneesmiddelensubstitutie geeft aan bij welke geneesmiddelgroepen substitutie (wisselen van merk) kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de therapie. Deze handleiding heeft geen juridische status waardoor substitutie ongestoord doorgaat. November 2018 ging het traject ‘Verantwoord Wisselen’ van het ministerie van VWS van start. Het doel van dit traject is het maken van afspraken tussen alle betrokkenen: patiënten, apothekers, voorschrijvers, verzekeraars en de overheid. Helaas is er nog steeds geen oplossing.

Reacties