Meld bijwerkingen schildklierremmers!

Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen (block en replace of titratie). Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of strumazol voor. De arts kan ook carbimazol of propylthiouracil (PTU) voorschrijven. Deze schildklierremmers kunnen net als veel andere medicijnen bijwerkingen hebben.


OverzichtReacties