Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni verkrijgbaar in Nederland

Al langer is bekend dat Merck een nieuwe formule Euthyrox op de markt wil brengen. Nederland is van begin juni aan de beurt. In een tablet is de hulpstof lactose vervangen door mannitol en citroenzuur. Verandering van hulpstoffen bij een gelijkblijvende hoeveelheid werkzame stof kan de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof veranderen. Het effect van de medicatie kan hierdoor veranderen.

PATIËNTENFOLDER EUTHYROX®
Nederlandse folder nieuwe samenstelling

Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland
Schildklierforum

De volgende informatie is hierbij voor u van belang:

 • De nieuwe tabletten bevatten exact dezelfde werkzame stof (levothyroxinenatrium) als de oude tabletten.
 • Het doseringsschema blijft hetzelfde, zoals u dit van de tabletten in de oude samenstelling gewend bent.
 • De verpakking van de nieuwe samenstelling is gewijzigd.
 • De kleuren op de verpakking zijn anders dan u gewend bent en de tekst ‘gewijzigde hulpstoffen’ is toegevoegd.

Controleer voor gebruik altijd de naam en de sterkte van het geneesmiddel dat u hebt gekregen!

 • Er is geen verandering in de beschikbaarheid van de verschillende sterkten van Euthyrox. Alle sterkten blijven beschikbaar.
 • Mocht u veranderingen of klachten opmerken na gebruik van deze nieuwe tabletten, neem dan contact op met uw behandelend arts om te bespreken of uw schildklierhormoonwaarden gecontroleerd dienen te worden.

Waarom is er gekozen voor een nieuwe samenstelling?

De nieuwe samenstelling bevat geen lactose meer en de hoeveelheid schildklierhormoon (de werkzame stof) per tablet varieert minder dan bij de oude tabletten. De kwaliteit van de tabletten is verbeterd, en biedt daardoor een preciezere en meer constante dosering van de werkzame stof.


De tekst ‘gewijzigde hulpstoffen’ staat vermeld op de doos en de blisterverpakking van de nieuwe samenstelling. Wat houdt deze tekst in, welke hulpstoffen zijn gewijzigd?

Lactose is vervangen door mannitol en citroenzuur om de stabiliteit van het medicijn te verbeteren. Er zijn geen verdere wijzigingen in de samenstelling aangebracht. De nieuwe tabletten bevatten exact dezelfde werkzame stof als de oude tabletten.


Ik krijg voor het eerst de nieuwe samenstelling van Euthyrox, wat moet ik doen?

 • Controleer de naam en de sterkte van het geneesmiddel dat u hebt gekregen, aangezien de doos en blisterverpakking van de nieuwe samenstelling een andere kleur hebben. Op alle verpakkingen van de nieuwe samenstelling is de paarse basiskleur vervangen door roze.
 • De kleur van de tabletten is niet gewijzigd.
 • Neem de nieuwe tabletten in op precies dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip als u de oude tabletten innam.


Ik wil (terug naar) mijn oude tabletten, kan dat?

Nee, iedereen die Euthyrox gebruikt zal de nieuwe tabletten moeten (gaan) gebruiken. Wanneer u eenmaal met de nieuwe tabletten bent begonnen, moet u deze nieuwe tabletten blijven innemen. De oude tabletten worden niet meer gefabriceerd en zullen als gevolg hiervan (op termijn) niet meer leverbaar zijn.


Ik krijg voor het eerst Euthyrox voorgeschreven, wat moet ik doen?

Volg het advies van uw arts en/of apotheker op.


Welke overige wijzigingen zijn op de doos en blisterverpakking aangebracht?

Naast de kleurwijzigingen (zie bijlage aan achterzijde) en de tekst ‘gewijzigde hulpstoffen’ worden aan de zijkant van de doos de volgende contactgegevens voor informatie voor de patiënt gegeven, in het geval dat u nog vragen zou hebben over de nieuwe samenstelling:
 • Telefoonnummer Merck B.V. voor ondersteuning: 020-6580545
 • De link en de Quick Response (QR)-code; bieden toegang tot een website waarop de Euthyrox bijsluiter en deze Patiëntenfolder te vinden zijn.


Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen.
Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website:
Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.


Meer informatie

 • Deze informatie is ook terug te vinden op www.euthyrox-uitleg.nl.
 • Aanvullende informatie over (binnen deze medicatie relevante) aandoeningen en medicatiegebruik kunt u tevens terugvinden op de website van Schildklier Organisatie Nederland (www.schildklier.nl), de Nederlandse Hypofyse Stichting (www.hypofyse.nl) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.
Deze Patiëntenfolder is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl), in samenwerking met de patiëntenorganisaties Schildklier Organisatie Nederland en de Nederlandse Hypofyse Stichting.


Reacties

Anoniem zei…
De samenstelling is wel gewijzigd. Er zit nu mannitol en citroenzuur in i.p.v. lactose.
Ik heb opeens last van haaruitval, trillende handen en vermoeidheid.
Apothekers zijn niet op de hoogte van de wijziging en zeggen niets tegen patiënten. Dat is volgens mij niet de afspraak. De terug naar de oude formule verdwenen mijn klachten weer!