zaterdag 24 januari 2015

Medicijnen uit de handel | Uitzending NPO Gezond

Medicijnen uit de handel | Uitzending NPO Gezond | De gezondheidsportal van de NPO

Tientallen antidepressiva, maagzuurremmers, bloeddrukverlagende middelen en andere medicijnen die door meer dan 150.000 Nederlanders geslikt worden zijn vrijdag 23 januari 2015 van de markt gehaald omdat ze niet aan de eisen blijken te voldoen.

Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) schorst de handelsvergunningen van dertien medicijnen. Het bedrijf dat hiervoor de onderzoeken met proefpersonen moest doen, GVK Biosciences, heeft dat niet volgens de regels gedaan.

donderdag 22 januari 2015

ETA-richtlijn subklinische hypothyreoïdie in zwangerschap en bij kinderen

This guideline has been produced as the official statement of the European Thyroid Association (ETA) guideline committee.

2014 ETA Guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children
John Lazarus, Rosalind S. Brown, Chantal Daumerie, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Roberto Negro, Bijay Vaidya

Subclinical hypothyroidism (SCH) in pregnancy is defined as a thyroid-stimulating hormone (TSH) level above the pregnancy-related reference range with a normal serum thyroxine concentration. Isolated hypothyroxinaemia (defined as a thyroxine level below the 2.5th centile of the pregnancy-related reference range with a normal TSH level) is also recognized in pregnancy.

 • In the majority of SCH the cause is autoimmune thyroiditis but may also be due to iodine deficiency. The cause of isolated hypothyroxinaemia is usually not apparent, but iodine deficiency may be a factor.
 • SCH and isolated hypothyroxinaemia are both associated with adverse obstetric outcomes. Levothyroxine therapy may ameliorate some of these with SCH but not in isolated hypothyroxinaemia.
 • SCH and isolated hypothyroxinaemia are both associated with neuro-intellectual impairment of the child, but there is no evidence that maternal levothyroxine therapy improves this outcome.

Targeted antenatal screening for thyroid function will miss a substantial percentage of women with thyroid dysfunction.

In children SCH (serum TSH concentration > 5.5–10 mU/l) normalizes in > 70% and persists in the majority of the remaining patients over the subsequent 5 years, but rarely worsens. There is a lack of studies examining the impact of SCH on the neuropsychological development of children under the age of 3 years. In older children, the evidence for an association between SCH and impaired neuropsychological development is inconsistent.

Good quality studies examining the effect of treatment of SCH in children are lacking.

maandag 19 januari 2015

Heb jij deze Thyrax blister al gezien met Aspen?

Links zie je de nieuwe blister met Aspen. Rechts zie je de oude blister met N.V. Organon.


zondag 18 januari 2015

Bijsluiter Thyrax herzien in december 2014

In december 2014 is de bijsluiter van Thyrax herzien. Het gaat met name om het contactadres van Aspen. Eerst was dat in België, nu is dat adres in Nederland. Aspen is de registratiehouder; Organon is de fabrikant.

Aspen is registratiehouder en fabrikant van Eltroxin, en van Levothyroxine sodium Aspen dat in enkele landen verkrijgbaar is als Thyrax.


donderdag 15 januari 2015

Zijn er symptomen die specifiek zijn voor hypothyreoïdie?

Schildklierhormoon heeft invloed op alle cellen van het lichaam. Te weinig schildklierhormoon (= hypothyreoïdie) kan daardoor zorgen voor allerlei symptomen. Het gaat daarbij om veel aspecifieke symptomen. Je noemt het aspecifiek omdat personen met een normale schildklierwerking die symptomen ook vaak hebben. Er blijkt een flinke overlap te zijn tussen de symptomen bij patiënten met hypothyreoïdie en bij mensen met een normale schildklierfunctie.

Hypothyroid symptoms and the likelihood of overt thyroid failure: a population-based case-control study
Allan Carlé, Inge Bülow Pedersen, Nils Knudsen, Hans Perrild, Lars Ovesen, Peter Laurberg

There is substantial overlap between the symptoms of patients with hypothyroidism and those with normal thyroid function
Clinical Thyroidology for the public, Vol 8 Issue 1 p.3-4

Klachten aandoening schildklier zijn vaak aspecifiek
Schildkliertje

Met deze studie zijn symptomen vergeleken bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde hypothyreoïdie met symptomen bij geselecteerde mensen zonder schildklierziekte.

Van 140 patiënten met nieuw gediagnosticeerde hypothyreoïdie (verhoogde TSH en lage FT4) werden gegevens op basis van een register gekoppeld aan alle laboratoria van twee steden in Denemarken, Aalborg en Kopenhagen. De diagnose werd bevestigd door de medische dossiers van de patiënten. De controlegroep bestond uit 560 op leeftijd, sekse en regio geselecteerde personen met een normale schildklierfunctie zonder geschiedenis van schildklierziekte.

De 140 patiënten met hypothyreoïdie hadden een gemiddelde TSH-waarde van 54,5, terwijl de gemiddelde TSH van de controles 1,24 was. De meeste patiënten met hypothyreoïdie (95,7%) en 18,8% van de mensen zonder schildklierziekte hadden een positieve TPO-antilichaam test. Met deze test wordt gekeken of sprake is van een auto-immuun schildklierziekte.

Symptomen

Alle deelnemers vulden een vragenlijst in over hun symptomen:
 • Van de onderzochte 34 symptomen, kwamen 13 symptomen vaak voor bij hypothyreoïdie: vermoeidheid (81% van de patiënten), droge huid (63%), kortademigheid (51%), labiliteit (46%), constipatie (39%), brokgevoel in de keel (36%), hartkloppingen (35%), rusteloosheid (33%), haaruitval (30%), moeite met slikken (29%), piepende ademhaling (27%), hoogtevrees (24%) en nekpijn (16%).
 • Van de hypothyreoïdie patiënten meldde 5,7% geen symptomen, terwijl 70% van de controles ten minste één symptoom noemde dat paste bij hypothyreoïdie.
 • De patiënten met hypothyreoïdie noemden gemiddeld vijf symptomen, terwijl de mensen zonder schildklierziekte gemiddeld twee symptomen noemden.
 • Bij de proefpersonen die drie symptomen noemden, was de kans net zo groot dat het hypothyreoïdie of euthyroïdie was. Bij proefpersonen die meer dan drie symptomen noemden, was de kans groter dat zij hypothyreoïdie hadden.
 • Koude-intolerantie, een symptoom gemeld door patiënten met hypothyreoïdie, werd niet onderzocht in deze studie.
Geen verband werd gevonden tussen het aantal en de aard van de symptomen en de TSH-, T3- of FT4-waarden van de hypothyreoïdie-patiënten.

Conclusies

Deze studie bevestigt dat hypothyreoïdie-patiënten allerlei symptomen hebben, die ook worden gezien bij mensen met een normale schildklierfunctie. Bijna 6% van de hypothyreoïdie-patiënten was vrij van symptomen. Daarom zou zelfs een klein vermoeden van hypothyreoïdie moeten leiden tot een bloedonderzoek. Dan pas kan bepaald worden of het bij iemand om een symptoom van hypothyreoïdie gaat.


donderdag 8 januari 2015

Als sprake is van een schildklierstorm of thyreotoxische crisis

Een schildklierstorm of thyreotoxische crisis is een zeer ernstige en gelukkig zeer zeldzame toestand waarbij de verschijnselen van de ziekte van Graves zeer heftig zijn. Klachten en symptomen zijn met name koorts, hartkloppingen, misselijkheid en braken, diarree, hartfalen, angst, apathie en in ernstige gevallen geelzucht.

Uitslagen van het bloedonderzoek wijken niet af van de waarden bij een ‘gewone’ hyperthyreoïdie (als de schildklier te veel hormoon maakt). Patiënten kunnen in coma raken en behandeling op een intensive care unit (IC) is nodig. De behandeling is moeilijker dan bij een gewone hyperthyreoïdie.Klachten en symptomen

De Nederlandse Intermisten Vereniging (NIV) heeft diagnostische criteria opgesteld waarmee een schildklierstorm of thyreotoxische crisis vastgesteld kan worden. Deze criteria zijn alleen van toepassing bij patiënten met een bewezen thyreotoxicose (als de schildklier te veel hormoon maakt).

Klachten en/of symptomen worden aangevinkt, per item geldt een aantal punten en vervolgens worden de punten opgeteld:
 • Lichaamstemperatuur
  • 37,2-37,7 = 5
  • 37,8-38,2 = 10
  • 38,3-38,8 = 15
  • 38,9-39,3 = 20
  • 39,4-39,9 = 25
  • ≥ 40 = 30
 • Centraal zenuwstelsel
  • milde stoornis (agitatie) = 10
  • matige stoornis (delier, psychose, lethargie) = 20
  • ernstige stoornis (epileptische aanvallen, coma) = 30
 • Maag-darm-lever
  • matige stoornis (diarree, misselijkheid, braken, buikpijn) = 10
  • ernstige stoornis (onverklaarde geelzucht) = 20
 • Hartfrequentie
  • 99-109 = 5
  • 110-119 = 10
  • 120-129 = 15
  • 130-139 = 20
  • ≥ 140 = 25
 • Decompensatio Cordis (hartfalen)
  • mild (perifeer oedeem) = 5
  • matig (beiderzijds crepiteren (gereutel)) = 10
  • ernstig (longoedeem) = 15
 • Atriumfibrilleren
  • afwezig = 0
  • aanwezig = 10
 • Uitlokkende factoren
  • afwezig = 0
  • aanwezig = 10

Totaal ------------------- +

Score en uitkomst

 • lager dan 25: diagnose thyreotoxische crisis onwaarschijnlijk
 • 25-44: ondersteunt de diagnose thyreotoxische crisis
 • ≥ 45: diagnose thyreotoxische crisis waarschijnlijk


Behandeling

Volgens NIV-Richtlijn schildklierfunctiestoornissen, pagina 110 en verder.

maandag 5 januari 2015

Verandering schildklierhormoon in België per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 vindt er een verandering plaats: het schildklierhormoon L-Thyroxine Christiaens® (levothyroxine) krijgt een nieuwe samenstelling. Ongeveer 90% van de 500.000 schildklierpatiënten in België gebruiken dit middel. Deze verandering betekent dat de patiënten hun dosering heel goed in de gaten moeten houden.

Schildkliertje: Verandering schildklierhormoon in België per 1 jan...

vrijdag 2 januari 2015

Wegwijs op Schildkliertje!

Bedoeling van deze tips is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent.

Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die behandeling van je schildklieraandoening. Artsen komen en gaan.

TipsLet op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.