Als de schildklier te veel hormoon maakt: bronnen en cijfers

Hoeveel mensen in Nederland zouden hyperthyreoïdie hebben? En hoeveel mensen slikken schildklier remmende medicijnen?

Over het aantal mensen met hyperthyreoïdie schrijft de NHG-Standaard Schildklierfunctiestoornissen: ‘In de huisartsenpraktijk varieert de incidentie van hyperthyreoïdie tussen de 30 en 50 per 100.000 patiënten per jaar. Deze gegevens komen uit de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) te Nijmegen [Donker 2012] over het jaar 2011 en uit de Tweede Nationale Studie over de jaren 2000 tot 2002 [Van der Linden 2004]. In de CMR was de prevalentie van hyperthyreoïdie 8 per 1000 patiënten.’

Bronnen

De NHG liet weten na vragen over de referenties:

Cijfers

Vervolgens eens kijken in de GIP-databank, zoals ik ook gedaan heb bij het aantal gebruikers van schildklierhormoon. Met de GIP-databank kun je van alles vinden over geneesmiddelen. Daar kun je dus ook terecht voor het aantal gebruikers van schildklier remmende medicijnen. Mogelijk geven die cijfers een duidelijker beeld van het aantal mensen met hyperthyreoïdie.

Ga als volgt aan de slag:
  1. Klik op www.gipdatabank.nl/databank.
  2. Vul code H03B in, dan vind je thyreostatica ofwel de schildklier remmende medicijnen.
  3. Gebruik de velden ‘selecteer overzicht’ en ‘selecteer eenheid’ voor gegevens als aantallen gebruikers, dagelijkse dosis, kosten en aantallen recepten.
  4. In 2014 gebruikten 2210 mensen PTU en 21.433 mensen gebruikten strumazol en carbimazol. Dat zijn in totaal: 23.643 gebruikers van schildklier remmende medicijnen.


In 2014 gebruikten in Nederland in totaal hooguit 476.223 mensen schildkliermedicijnen (452.580 schildklierhormoon en 23.643 schildklierremmers). Bij de behandeling van de ziekte van Graves slikken mensen vaak schildklierhormoon en schildklierremmers.

Geen wetenschappelijke onderbouwing

De American Thyroid Association (ATA) schrijft op hun website dat meer dan 12 procent van de Amerikaanse bevolking een schildklieraandoening tijdens hun leven zal ontwikkelen. 60 procent van de mensen met een ziekte van de schildklier zou zich niet bewust zijn van hun aandoening.

Schildklierorganisatie Nederland (SON) noemt in deze folder een aantal van 800.000 schildklierpatiënten. Het zou gaan om ruim 541.400 mensen met een diagnose. En er zouden nog 300.000 mensen met vage klachten zijn zonder (h)erkenning als schildklierpatiënt. Elders wordt op de website van SON een aantal van 1 miljoen genoemd.

Het verschil tussen cijfers uit bronnen en databanken versus vermoedens en suggesties is wel heel groot. Enige terughoudendheid is wel gewenst.
Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH