Gesprek nieuw geneesmiddel

Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de naam van de zorgprestatie ‘eerste terhandstellingsgesprek’ in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Dit begeleidingsgesprek kan de apotheker apart in rekening brengen als er aan de patiënt een nieuw geneesmiddel wordt overhandigd en er een begeleidingsgesprek plaatsvindt over onder andere het gebruik en mogelijke bijwerkingen van het nieuwe geneesmiddel.

Wijzigingen in zorgprestaties apotheekzorg per 2015
Nederlandse Zorgautoriteit

Wel gerekend, niet geleverd
Consumentenbond

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
Schildklierforum

Let op uw eigen risico en het eerste-uitgiftegesprek
Yvonne Schoolderman

De kosten voor een begeleidingsgesprek mogen vanaf januari 2015 alleen in rekening worden gebracht als:
  • het geneesmiddel nog niet eerder in de apotheek verstrekt is;
  • de werkzame stof van het geneesmiddel wijzigt;
  • de toedieningsvorm van het geneesmiddel wijzigt;
  • het geneesmiddel meer dan 12 maanden geleden voor het laatst is verstrekt in de apotheek.

‘Apothekers negeren eigen regels’

Veel apothekers houden zich niet aan de voorwaarden voor het gesprek dat ze moeten voeren als iemand een nieuw medicijn krijgt, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Wel wordt voor zo’n gesprek een rekening gestuurd.

Sinds 1 januari 2014 moet ongeveer 6 euro uit het eigen risico worden betaald voor een ‘uitgiftegesprek’, waarin de apotheker de werking en bijwerkingen van een middel toelicht en nagaat wat de klant al over het geneesmiddel weet.

Reacties