Meld bijwerkingen van schildklier medicijnen

Ervaar jij bijwerkingen van schildkliermedicijnen? Meld ze!

Meldpunten

Ervaringen kun je anoniem melden met de volgende meldformulieren:

Op deze drie sites kun je zien wat voor klachten gemeld worden.

Ervaringen met schildkliermedicijnen kun je ook - niet anoniem - melden bij SON. Plus dat SON aantallen en soorten klachten uit privacyoverwegingen niet openbaar maakt. Niet aangegeven is wat SON doet met persoonsgegevens.

Meld ervaringen ook aan medepatiënten!


Lees ook
Reacties