zaterdag 1 februari 2014

Kamercommissie VWS reageert op brief preferentiebeleid levothyroxine

Het gemeenschappelijk probleem van de kwalijke effecten van het preferentiebeleid heeft vanaf 2013 geleid tot stevige discussies op fora, twitter en facebook, een toenemende stroom brieven, e-mails en veel aandacht uit het hele land.

Zo hebben verontruste levothyroxine-gebruikers op 7 januari j.l. een brief geschreven aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid. [1]

In antwoord op deze brief heeft de commissie nu laten weten dat ze heeft besloten ‘de antwoorden op de schriftelijke vragen ter zake af te wachten, die zijn gesteld door het lid Van Gerven’. [2]

Deze schriftelijke vragen worden gesteld door onze volksvertegenwoordiging namens alle mensen die afhankelijk zijn van levothyroxine. Een belangrijke stap in het vinden van een oplossing.

  1. Brief preferentiebeleid levothyroxine
  2. Vragen Kamerlid Van Gerven (SP) aan de minister
Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.


Translate / Vertaal