woensdag 12 februari 2014

Antwoord minister op vragen over preferentiebeleid levothyroxine

Dinsdag 11 februari 2014 gaf minister Edith Schippers antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht dat patiënten met schildklierproblemen van geneesmiddel moeten wisselen door het preferentiebeleid van verzekeraars ondanks dat de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen en de KNMP-Handleiding Geneesmiddelsubstitutie anders aanbevelen.

Lees het Kamerstuk

‘In tegenstelling tot wat wordt aangegeven in het door de heer Van Gerven aangehaalde blog, wordt er geen preferentiebeleid gevoerd voor Levotyroxine door zorgverzekeraars voor zover mij bekend. Voor zover wisseling plaatsvindt naar een andere variant van levotyroxine liggen daar kennelijk andere oorzaken aan ten grondslag. In zijn algemeenheid merk ik op dat op de websites van de zorgverzekeraars is na te gaan of er een preferentiebeleid wordt gevoerd voor een geneesmiddel.’

Brief VWS gericht aan SON

Patiëntenorganisatie SON ontving 13 februari 2014 een brief van het ministerie van VWS. Het ministerie bevestigt wat al bekend was, namelijk dat het preferentiebeleid niet geldt voor levothyroxine. Hoe het komt dat patiënten problemen ervaren met de levering van het hun vertrouwde merk levothyroxine, kan het ministerie niet beoordelen. SON krijgt het advies daar onderzoek naar te doen ... Kortom een zeer teleurstellende reactie van het ministerie.

Lees de brief van VWS


Lees ook
Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.