maandag 30 september 2013

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen: met toegang voor patiënten

Richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Richtlijnen gaan uit van gemiddelde patiënten. Daardoor kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn.

Afwijken van de richtlijn is, als de situatie van de patiënt dat vereist, soms zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient de arts dit beargumenteerd, gedocumenteerd en in overleg met de patiënt te doen.

Richtlijnen zijn geschreven voor artsen én patiënten. Zij vormen een belangrijke bron van actuele informatie voor de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen. Doe je voordeel ermee als patiënt!




Stroomdiagram diagnose
Dat is goed: de nieuwe NHG-Standaard Schildklieraandoeningen is online.

Handig en snel kan je de belangrijke informatie vinden en lezen over de schildklier, de diagnose van een schildklieraandoening met behulp van het stroomdiagram en de behandeling van schildklieraandoeningen.

Voor patiënten is daar ook Thuisarts.nl. Die website vormt een nuttige ingang, maar die informatie kan bijna niet anders dan te beknopt zijn.



Inhoudsopgave van de samenvatting






donderdag 26 september 2013

Hoe kan het gebruik van behandelrichtlijnen verbeterd worden?

Background

Guidelines continue to be underutilized, and a variety of strategies to improve their use have been suboptimal. Modifying guideline features represents an alternative, but untested way to promote their use. The purpose of this study was to identify and define features that facilitate guideline use, and examine whether and how they are included in current guidelines.

How can we improve guideline use? A conceptual framework of implementability
AR Gagliardi, MC Brouwers, VA Palda, L Lemieux-Charles, JM Grimshaw

Methods

A guideline implementability framework was developed by reviewing the implementation science literature. We then examined whether guidelines included these, or additional implementability elements. Data were extracted from publicly available high quality guidelines reflecting primary and institutional care, reviewed independently by two individuals, who through discussion resolved conflicts, then by the research team.

Voor artsen én patiënten
Richtlijnen voor de behandeling van schildklieraandoeningen

Results

The final implementability framework included 22 elements organized in the domains of adaptability, usability, validity, applicability, communicability, accommodation, implementation, and evaluation. Data were extracted from 20 guidelines on the management of diabetes, hypertension, leg ulcer, and heart failure. Most contained a large volume of graded, narrative evidence, and tables featuring complementary clinical information. Few contained additional features that could improve guideline use. These included alternate versions for different users and purposes, summaries of evidence and recommendations, information to facilitate interaction with and involvement of patients, details of resource implications, and instructions on how to locally promote and monitor guideline use. There were no consistent trends by guideline topic.

Conclusions

Numerous opportunities were identified by which guidelines could be modified to support various types of decision making by different users. New governance structures may be required to accommodate development of guidelines with these features. Further research is needed to validate the proposed framework of guideline implementability, develop methods for preparing this information, and evaluate how inclusion of this information influences guideline use.

zondag 22 september 2013

Waarden zijn goed dus de dosis schildklierhormoon is goed? Nee!

Als je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, noem je dat hypothyreoïdie. Vaak zal de huisarts deze aandoening behandelen met levothyroxine volgens de behandelrichtlijn NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2013).

Het lijkt zo eenvoudig in deze huisartsenrichtlijn:
 • Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie is dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en dat het TSH en vrije T4 normaal zijn.
 • Pas de dosering levothyroxine aan op geleide van de klachten van de patiënt en streef daarbij naar een normaal TSH en vrij T4, met inachtneming dat het TSH en vrij T4 sneller verbeteren dan de klachten.
 • Een kleine verhoging van de dosering met 12,5 mcg levothyroxine, ook al zijn TSH en vrije T4 al normaal, kan ervoor zorgen dat de patiënt zich beter voelt.
 • Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).


Zo eenvoudig als het lijkt in de richtlijn, zo eenvoudig is het niet in de praktijk. Te veel patiënten met hypothyreoïdie en klachten horen te vaak van hun arts: ‘de bloedwaarden - TSH en vrij T4 - zijn goed, dus kunnen de klachten niet komen door de dosis schildklierhormoon’.

Zij durven niet naar een laag normaal TSH zodat de patiënt klachtenvrij is

Vergeten wordt of onbekend is dat goed ingestelde patiënten vaak een laag-normale TSH hebben en een hoog-normale vrij T4.



Tijd voor actie!

Blijkbaar is de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen nog (steeds) niet algemeen bekend bij huisartsen. Daar lopen te veel patiënten tegenaan. Verspreiding van die richtlijn is dus noodzaak. Daar kan je zelf ook iets aan doen:
 • Leer wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent.
 • Print de pagina’s die je nodig hebt van de richtlijnen en leg die voor aan je arts.
 • Deel je ervaringen en help elkaar op schildklierfora, twitter en facebook!

woensdag 18 september 2013

Hypothyroxinemia and TPO-antibody positivity are risk factors for premature delivery: the Generation R study

Premature delivery is an important risk factor for child mortality and psychiatric, metabolic and cardiovascular disease later in life. In the majority of cases, the cause of prematurity cannot be identified. Currently, it remains controversial if an abnormal maternal thyroid function during pregnancy increases the risk of a premature delivery. Therefore, we investigated the relation between maternal serum thyroid parameters and the risk of premature delivery in a large prospective population-based study.

Hypothyroxinemia and TPO-antibody positivity are risk factors for premature delivery:
the Generation R study

TIM Korevaar, S Schalekamp-Timmermans, YB de Rijke, WE Visser, W Visser, SMPF de Muinck Keizer-Schrama, A Hofman, HA Ross, H Hooijkaas, H Tiemeier, JJ Bongers-Schokking, VWV Jaddoe, TJ Visser, EAP Steegers, M Medici en RP Peeters

Design

Serum TSH, FT4, T4 and TPO-antibodies (TPOAb) were determined during early pregnancy in 5971 pregnant women from the Generation R study. Data were available on maternal age, parity, smoking, socio-economic status, ethnicity, maternal anthropometrics and urinary iodine levels.

Tim Korevaar presenteerde dit onderzoek op het ETA schildkliercongres in Leiden, 
zie Abstracts, Oral Presentation 9 (OP9), pagina 78

Results

 • Of all women, 5.0% had a premature delivery (before 37 weeks), 4.4% had a spontaneous premature delivery and 1.4% a very premature delivery (before 34 weeks).
 • High TSH levels and subclinical hypothyroidism were associated with premature delivery but not with spontaneous premature delivery.
 • Maternal hypothyroxinemia was associated with a 2.5-fold increased risk of premature delivery, a 3.4-fold increased risk of spontaneous premature delivery and a 3.6-fold increased risk of very premature delivery.
 • TPOAb positivity was associated with a 1.7-fold increased risk of premature delivery, a 2.1-fold increased risk of spontaneous premature delivery and a 2.5-fold increased risk of very premature delivery.
 • These effects remained similar after correction for TSH/FT4 levels.

Conclusions

Hypothyroxinemia and TPOAb positivity are associated with an increased risk of premature delivery. The increased risk in TPOAb positive women seems to be independent of thyroid function.

Meer informatie


zaterdag 14 september 2013

Meer voorlichting vereist rond zwangerschap en schildklier

Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk voor de vruchtbaarheid van man en vrouw. Duidelijk is dat hypo- en hyperthyreoïdie hun gevolgen hebben voor, tijdens en na de zwangerschap

Hypothyreoïdie wordt tijdens de zwangerschap in verband gebracht met vroege spontane miskramen, hoge bloeddruk, scheuren van de placenta, verhoogd risico op vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen, verhoogd risico op sterfte tijdens de bevalling. Het slikken van extra schildklierhormoon laat al deze risico’s verminderen.

Prepregnancy care and patient education are essential in women with thyroid disease in order to prevent pregnancy complications
Jorge H. Mestman, Clinical Thyroidology

Hyperthyreoïdie komt tijdens de zwangerschap veel minder vaak voor. Hyperthyreoïdie wordt tijdens de zwangerschap in verband gebracht met ernstige zwangerschapsmisselijkheid (met daarbij gewichtsverlies en risico op uitdroging). Ook is er risico op spontane abortus, pre-eclampsie, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Alle schildklierremmers passeren de placenta en kunnen de werking van de foetale schildklier beïnvloeden.

Aandacht voor een goede behandeling

Uit onderzoek blijkt dat de behandeling van de schildklieraandoening bepaald niet altijd goed verloopt. Een te lage dosis levothyroxine bij hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap komt voor. Bij hyperthyreoïdie gebeurt het dat een schildklierremmer plus levothyroxine wordt voorgeschreven.

Goede voorlichting van vrouwen met een schildklieraandoening en goede zorg door artsen is nodig om zwangerschapscomplicaties te voorkomen!

Op Schildkliertje kun je terecht voor allerlei feiten, weetjes en tips rond de zwangerschap. Vanzelfsprekend is goede zorg door de arts van groot belang. Dat neemt niet weg dat je als vrouw zelf ook kunt (moet) zorgen voor kennisvergaring.

Een overzicht ...





vrijdag 6 september 2013

10 tips voor het leven met een schildklieraandoening

Ervaringsverhalen geven informatie, herkenning, steun en niet te vergeten waardevolle tips ...

Twijfel nooit aan jezelf! En blijf vechten voor jezelf! JIJ voelt jezelf het beste. JIJ weet hoe je je goed voelt. JIJ kent je lichaam het allerbeste. JIJ bent de baas over je eigen lichaam. Al laat het je in de steek. Blijf vertrouwen houden en vechten dat het goed komt. Al zie je het vaak niet zo. En houd vast aan de mensen om je heen. Zo leer je je echte vrienden kennen. En zeg eerlijk hoe JIJ je voelt. Zo begrijpen anderen je het beste en kunnen ze er voor je zijn. Luister naar je lichaam, wees er lief voor en zie de positieve kanten van het leven. Want het komt goed …


Rust, Regelmaat en Routine! Zo gezond mogelijk eten, genieten, bewegen (wandelen!) en geduld. Gewoon zoveel mogelijk je eigen leven leiden, is dat niet voor iedereen de kunst? We zijn niet zielig, de motor functioneert niet goed, that's all folks.

Ik wil van mijn leven genieten, het is zo betrekkelijk en er zijn hele mooie momenten. Inderdaad het zijn momenten, want de ene keer voel ik me niet fit (moe) en toch probeer ik te genieten van het leven. Hoop dit met jullie te mogen delen en wens een ieder heel veel sterkte toe in alle omstandigheden. Blijf positief ook al is het heel moeilijk …

Ik heb hulp gezocht via de internist en kwam terecht bij de psycholoog van het ziekenhuis. Hij heeft me handige informatie gegeven en tips hoe om te gaan met mijn situatie. Mijn boosheid sloeg om in actie. Inmiddels was ik beter ingesteld en heb ik in mijn leven wat veranderingen aangebracht. Nu merk ik dat er langzamerhand rust komt. Het is belangrijk dat je erover praat met een professioneel iemand. Mijn vriend, vriendinnen, familie begrepen me niet altijd en daar ging ik me alleen maar schuldig over voelen. Stel je verwachtingen bij t.o.v. je vrienden en familie, want zij begrijpen écht niet hoe je je voelt en wat je denkt.

Lezen, lezen en nog eens lezen. Informatie zoeken over wat het is en inhoudt. Daarom is deze site ook zo nuttig. Gun je zelf ook die tijd om het te begrijpen want ik weet als geen anders hoe het voelt, die waas in je hoofd een mistig gevoel, onbegrip, zo moe pijn in je gewrichten noem het allemaal maar op. Ik heb veel aan alle informatie gehad en het lezen van alle ervaringen.

Je bent de aandoening niet, je hebt het ... het is niet wie je bent, heeft niets te maken met je identiteit. Helaas ziet de buitenwereld dat niet altijd, maar ik heb er hierdoor wel beter mee om leren gaan. Hashimoto heeft niets te maken met wie ik ben! Je hebt het, niet je bent het!!!

Elke dag is er weer één waarop je je best doen mag. Geniet van elke goede dag. Blijf niet te lang stilstaan bij een mindere dag, hoe moeilijk dit soms ook is. Zo ben ik door de eerste periode van mijn hypothyreoïdie gekomen, nu 3 jaar geleden, en zo doe ik het nog. Als ik drukke dagen heb gehad of als ik weet dat ik een druk weekend voor de boeg heb, plan ik ruim van tevoren een vrije dag in zodat ik kan bijkomen. Ook al ben ik scherp ingesteld, zulke dagen blijven helaas. Dat is een kwestie van er goed mee leren omgaan. Het is niet je aandoening accepteren, maar ermee leren omgaan. Doorzettingsvermogen is daarbij zeer belangrijk. En ondersteuning van het thuisfront en je leidinggevende zijn essentieel. Gelukkig heb ik die, want anders was ik nooit zover gekomen.

Ik heb, toen ik de diagnose kreeg, een notitieboekje gekocht. Dagelijks schrijf ik hierin hoe ik me voel en hoe erg de klachten zijn, omdat ik nog niet goed ingesteld ben. Op deze manier kan ik terugzien wanneer ik veel of weinig last had van de klachten en of er symptomen bij gekomen zijn. Ook de uitslagen van onderzoeken schrijf ik hierin. Het helpt me op dagen dat het minder goed gaat te relativeren dat het morgen beter kan gaan.

Luister naar je lijf! Lang heb ik geprobeerd het te winnen van de extreme moeheid, spier- en rugpijn, het niet meer helder kunnen denken en de lusteloosheid. Nu ga ik naar bed als ik me moe voel, zeg rustig visite af of een feestje. Wie het niet begrijpt heeft pech gehad. Ik doe het er niet om.

Wees eerlijk naar de buitenwereld en geef duidelijk je grenzen aan. Indien mogelijk is een baan met flexibele werktijden uiteraard ideaal. Verder zou ik willen adviseren om partners (en kinderen) bij de aandoening te betrekken. Ga samen naar bijeenkomsten, geef informatie, praat openlijk zodat wrijving voorkomen wordt. Luister naar je lichaam en wees lief voor jezelf!


zondag 1 september 2013

Als je meer wilt weten over schildklierkanker

Informatie over schildklierkanker is nodig en patiënten willen hun ervaringen delen. Op deze pagina vind je allerlei informatie over richtlijnen, wetenschappelijk onderzoek, schildklierfora en zaken als jodiumbeperkt dieet en nucleaire geneeskunde. Het aantal patiënten met schildklierkanker groeit wereldwijd en bewustzijn (= awareness) is belangrijk.

Wereldwijd is er ook discussie in artikelen en op congressen over die toename van schildklierkanker. Zou die toename komen door overdiagnose? Of spelen milieufactoren bijvoorbeeld een rol?


Lees verder >

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.