vrijdag 24 augustus 2012

Schildklier: compensatie eigen risico en wtcg

Update 3 november 2014: De Compensatie eigen risico (Cer) is afgeschaft. Net als de algemene tegemoetkoming Wtcg. In plaats van de Wtcg en de Cer gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden, schrijft de rijksoverheid. De gemeente kan u (hopelijk) ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

Compensatieregeling eigen risico - CER

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De rijksoverheid bood de verzekerde hiervoor een compensatie eigen risico. Die compensatie is afgeschaft.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten - Wtcg

Leven met een chronische ziekte of een handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. De rijksoverheid gaf hiervoor de tegemoetkoming chronisch ziekten en gehandicapten. Die tegemoetkoming is afgeschaft, maar kan incidenteel nog toegekend worden.

Zo werd er gedacht over schildklieraandoeningen

In het rapport Verbetering van de criteria geneesmiddelen- en ziekenhuiszorggebruik voor afbakening van de doelgroep voor de Wtcg [pdf], paragraaf 6.2.6 Schildklieraandoeningen (opdrachtgever Taskforce Wtcg,Ministerie van VWS) luidt het oordeel:

Uit de witte vlekken analyse op basis van het bestand van de CG-Raad bleken de schildklieraandoeningen hypo- en hyperthyreoïdie een witte vlek in de huidige afbakening. De expertgroep oordeelt dat de patiënten die lijden aan deze aandoeningen in zijn algemeenheid goed zijn ingesteld op medicatie en geen of zeer beperkte gevolgen in het dagelijks leven ondervinden. Meerkosten bij deze groep worden dan ook in het algemeen niet verwacht. De expertgroep heeft besloten de aandoeningen hypo- en hyperthyreoïdie niet op te nemen in de afbakening van de Wtcg.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik krijg netjes 99 euro terug ,voor alleen de thyrax op grond van artikel 118a zorgverzekeringswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0018715/volledig/geldigheidsdatum_09-09-2013

Anoniem zei

kunt u mij ook vertellen hoe ik aanspraak kan maken op dit bedrag. Want ook voor mijn partner is thyrax een blijvend noodzakelijk medicijn.
Graag een reactie van u

Een reactie plaatsen

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.